В помощ на потребителя на сайта

Справка за стандарт AWG (американска система за сечения)

Gauge Diam Area R I at 3A/mm2
AWG mm mm2 ohm/km mA
46 0,04 0,0013 13700 3,8
44 0,05 0,0020 8750 6
42 0,06 0,0028 6070 9
41 0,07 0,0039 4460 12
40 0,08 0,0050 3420 15
39 0,09 0,0064 2700 19
38 0,10 0,0078 2190 24
37 0,11 0,0095 1810 28
  0,12 0,011 1520 33
36 0,13 0,013 1300 40
35 0,14 0,015 1120 45
  0,15 0,018 970 54
34 0,16 0,020 844 60
  0,17 0,023 757 68
33 0,18 0,026 676 75
  0,19 0,028 605 85
32 0,20 0,031 547 93
30 0,25 0,049 351 147
29 0,30 0,071 243 212
27 0,35 0,096 178 288
26 0,40 0,13 137 378
25 0,45 0,16 108 477
24 0,50 0,20 87,5 588
  0,55 0,24 72,3 715
  0,60 0,28 60,7 850
22 0,65 0,33 51,7 1,0 A
  0,70 0,39 44,6 1,16 A
  0,75 0,44 38,9 1,32 A
20 0,80 0,50 34,1 1,51 A
  0,85 0,57 30,2 1,70 A
19 0,90 0,64 26,9 1,91 A
  0,95 0,71 24,3 2,12 A
18 1,00 0,78 21,9 2,36 A
  1,10 0,95 18,1 2,85 A
  1,20 1,1 15,2 3,38 A
16 1,30 1,3 13,0 3,97 A
  1,40 1,5 11,2 4,60 A
  1,50 1,8 9,70 5,30 A
14 1,60 2,0 8,54 6,0 A
  1,70 2,3 7,57 6,7 A
13 1,80 2,6 6,76 7,6 A
  1,90 2,8 6,05 8,5 A
12 2,00 3,1 5,47 9,4 A

Съхранение: Батериите се транспортират и съхраняват разредени. Не складирайте и ползвайте Ni-Cd, Ni-MH или Li-ION батерии в метални контейнери.
При съхранение в заредено състояние капацитетът на батериите намалява с времето, като при отрицателни температури спадането е по-голямо.
Не излагайте батериите при работа или съхранение до източници на топлина, влага или химически активна среда.
Не допускайте при работа или съхранение батериите да контактуват в състояние "късо" съединение на 2-та полюса.
Не зареждайте Ni-MH батерии в устройства за Ni-Cd, освен ако същото не е предназначено и за двете.

Привеждане в нормален режим: За достигането на номинални работни параметри е нужно преди (или след монтаж, ако бъдат комплектовани в пакет) неколкократно да бъдат напълно разредени и заредени със съответния ток за конкретния капацитет

Съпоставяне на Ni/Cd и Ni/MH: Ni-MH батерии имат 1.5 пъти по-дълго време за разряд от Ni-Cd, при еднакви капацитети.

Li-ION батерии: Най-компактни и осигуряват по-високо напрежение в една клетка, зареждат се най-бързо, позволяват по-висок ток на разряд, съхраняват най-дълго капацитета си при неизползване, по-нетоксични са за рециклиране, но имат по-малко цикли от Ni-Cd/Ni-MH.

Ефект "памет": Ni-MH и Li-ION батерии нямат ефект "памет" - могат да бъдат заредени след многократно предварително достигнато ниво на разряд или дозаредени. Това съхранява живота им намалявайки броя на пълните цикли заряд/разряд.
Ni-Cd батерии имат ефекта "памет" - ако обикновено една Ni-Cd се разрежда до определен капацитет (примерно 50% от номиналния), тя евентуално не би работила под него, дори консуматора да може да работи при по-малък ток (не би се разредила под тези 50%).
Много потребители незнаещи това просто отстраняват батериите като "негодни". Обикновено един-два цикъла зареждане, разреждане до 1VDC и отново пълно зареждане решава въпроса и тя отново може да бъде ползвана до по-дълбоки цикли на разряд. Това обикновено е трудно, когато батериите са в пакет и потребителите просто отстраняват клетките с установен "памет" ефект като негодни или сменят всички.
В пакет обикновено тези клетки се разреждат първи, черпейки заряд от съседните, което води до установяване спад в капацитета на целия пакет. Затова при тези батерии (пакети) се препоръчва ползване в работен цикъл до пълен разряд.

Съображения при монтаж: При свързване в тип "пакет" (Ni-Cd, Ni-MH) не допускайте прегряването на батериите им при запояване, това променя химическия състав на активните вещества и води до промяна в параметрите на батерията.
При батерии без пластини (Ni-Cd, Ni-MH, Li-ION) за свързване е желателен кратковременния "точков" монтаж. Запояването директно върху полюса на батерията и евентуалното и прегряване е за риск на ползвателя!
Не допускайте ползване на елементи (Ni-Cd, Ni-MH) с различни капацитети в един и същи пакет.

Съображения при заряд: Съблюдавайте времето за заряд, ако това не е осигурено от зарядното устройство.
Не зареждайте (разреждайте) при напрежение, ток и време на заряд (разряд) несъответстващи на техните параметри като тип батерия или електрически стойности.
Препоръчителен ток на заряд: от 0.05 до 0.1 от капацитета.
Препоръчителен ток при подзаряд: от 0.03 до 0.05 от капацитета.
Препоръчителен ток на разряд: 0.2 от капацитета.
Термозащита - препоръчителна температура на сработване 70~100°С.
Устройства ползващи батериите (Ni-Cd, Ni-MH) - препоръчва се да изключват консумацията при спадане на напрежението под 1V (при пакети - умножено по броя на клетките), а при Li-ION под 2.8V.
Консумация след спадане под номинала на напрежението  води до спадането му до 0 и частична смяна в поляритета на батерията - след разряд под нулево напрежение батерията се разрушава.

Моля, запомнете! Неспазването на всички изброени по-горе съображения води до съкращаване живота на батериите. При некоректно ползване се достига загряване, промяна в химическия състав на елементите, изтичане на активна маса през микро-вентилите, пресъхване на сепараторите, окисление на полюсите или възпламеняване!

Когато измервате VAC с вашия прибор е важно да знаете начина, по който същия ви отчита измерената стойност във времето за измерване: като най-висока, усреднена, RMS "root-mean-square" или друга.

При прецизни измервания на сигнали с различни форми често това може да не доведе до желания точен резултат.
Пример за това са отклоненията от точността на стандартния мултимер при измерване на сигнали по-долу:
- при правоъгълен AC сигнал +10% по-висока
- при монофазно диодно изправен AC сигнал -40% по-ниска
- при изправен AC сигнал схема"грец" от-5% до -30%по-ниско


За целта "True RMS" технологията на отчитане ще ви помогне да измерите VAC стойността с по-добра точност независимо от формата на сигнала, като се отчита мощността разсейвана от съпротивлението и се пренебрегва DC компонентата на стойността.

Обикновено точността (грешката) на отчетената на дисплея на мултимера стойност е сумарна.
Тя е комбинация от грешката на измерената стойност (+/- %RDG разлика от реалната) и константна стойност на уреда, като грешка при визуализирането и на дисплея (изместване стойността на първата +/- с дадено число-DGT в зависимост от разряда на дисплея).

Пример: Вземаме мултимер с разряд на дисплея 5 1/2 знака има точност на измерване на напрежение ±(0.016%rdg+3dgt) и с примерно измерване отчитаме 1,00000 Volt.
При тази точност на мултимера за тази величина, означава че измерваната стойност е между 0.99984V и 1.00016V и същата е отчетена с разлика от 0,00003V (в повече или по-малко).
Така калкулираме реалната стойност, която сме измерили при тази точност на уреда като стойност в граници от 0.99981V до 1.00019V.

Въздушен поток m3/min
1 m3/min = 0.5885 ft3/sec = 35.31 CFM

Въздушно налягане N/m (Pa)
1 N/m = 1Pa = 0.004 inch H2O = 0.10197 mmH2O = 0.00001 afm

Принципна схема

Резистивни Температурни Детектори / РТД /

Резистивните температурни детектори (РТД), са сензори, използвани за измерване на температура чрез корелация (съотнасяне) на съпротивлението на термо-елемент.
Повечето РТД елементи се състоят от фино навита тел увита около керамична или стъклена сърцевина.
Елементът е обикновено доста крехък и че често се поставя във вътрешността под обвивката на сондата, за да е защитен
РТД елемента е направен от чист материал чието съпротивление е предварително известно за различните температури.
Материалът има предвидима промяна в съпротивлението с промените на температурата и тази предвидима промяна се използва за определяне на външна температура.

Най-използваните материали за РТД:
Платина (най-популярен и точен)
Никел
Мед
БАЛКО никел-желязо (рядко)
Тунгстен (рядко)

Точност по DIN/IEC6075:

Клас AA (1/3B) = ±(0.1+0.0017*t)°C или100.00 ± 0.04Ω при 0°C
Клас A = ±(0.15+0.002*t)°C или100.00 ± 0.06Ω при 0°C
Клас B = ±(0.3+0.005*t)°C или 100.00 ± 0.12Ω при 0°C
Клас 1/10B (извън DIN/IEC6075) = ±1/10 (0.3+0.005*t)°C или 100.00 ± 0.012Ω при 0°C

0700 18 880