Мултиметри MASTECH

: (43) продукта
Изберете филтри:      
Избор на обхват
LCD дисплей /разряд/
Напрежение DC
Напрежение AC
Ток DC
Ток AC
Съпротивление
Капацитет
Индуктивност
Честота
Температура
Влажност
Тест на верига
Тест на диоди
Тест на транзистори
Тест на запълване
Тест на батерия
Оборотомер
Осветление на дисплея
Запаметяване на текущи данни
Мин./Макс. стойност
Разлика в стойности
Светлинна сигнализация
Автоматично изключване
Средноквадратична стойност -True RMS
Интерфейс
БарграфИзображ.
Код продукт
Описание на продукта
Технически данни
Производител
Код производител
Наличност
Цена
Брой
Мултиметър MAS830B, MASTECHИзображение за Мултиметър MAS830B, MASTECH

Мултиметър MAS830B, MASTECH


Избор на обхват: Ръчен;
LCD дисплей /разряд/: 1999;
Напрежение DC: 200mV/2V/20V/200V±0.5%, 600V±0.8%;
Напрежение AC: 200/600V±1.2%;
Ток DC: 20uA/200uA/2mA/20mA±1.0%, 200mA±1.5%, 10A±3.0%;
Съпротивление: 200/2K/20K/200Kohm±0.8%, 2Mohm±1.0%;
Тест на диоди: ДА;
Тест на транзистори: ДА;
Запаметяване на текущи данни: ДА;
Батерии: 9V /6F22/;
Аксесоари: Сонди;
Съответствие: IEC 61010-1 CAT II 600V;
Мултиметър MAS830B, MASTECH - pdf
2.72 MB
MASTECH
MAS830B
> 50
бр.
29,40 лв.
за: бр.
Мултиметър MAS838, MASTECHИзображение за Мултиметър MAS838, MASTECH

Мултиметър MAS838, MASTECH


Избор на обхват: Ръчен;
LCD дисплей /разряд/: 1999;
Напрежение DC: 200mV/2V/20V/200V±0.5%, 600V±0.8%;
Напрежение AC: 200V/600V±1.2%;
Ток DC: 20uA/200uA/2mA/20mA±1.0%, 200mA±1.5%, 10A±3.0%;
Съпротивление: 200/2K/20K/200Kohm±0.8%, 2Mohm±1.0%;
Температура: -20~0°C±10%, 0~400°C±1.0%, 400~1000°C±2.0%;
Тест на верига: ДА /звуков сигнал/;
Тест на диоди: ДА;
Запаметяване на текущи данни: ДА;
Батерии: 9V /6F22/;
Аксесоари: Сонди, Термодвойка;
Съответствие: IEC 61010-1 CAT II 600V;
Мултиметър MAS838, MASTECH - pdf
2.72 MB
MASTECH
MAS838
> 50
бр.
33,70 лв.
за: бр.
Мултиметър MS8200G, MASTECHИзображение за Мултиметър MS8200G, MASTECH

Мултиметър MS8200G, MASTECH


Избор на обхват: Ръчен;
LCD дисплей /разряд/: 1999;
Напрежение DC: 200mV/2V/20V/200V±0.5%, 1000V±0.8%;
Напрежение AC: 2V/20V/200V±1.0%, 700V±1.2%;
Ток DC: 2mA/20mA±1.0%, 200mA±1.5%, 10A±2.0%;
Ток AC: 2mA/20mA±1.2%, 200mA±2.0%, 10A±3.0%;
Съпротивление: 200/2K/20K/200K/2M/20Mohm±1.0%;
Капацитет: 2nF/20nF/200nF/2uF/20uF±4.0%;
Честота: 20KHz±1.5%;
Температура: -20~1000°C±3.0%;
Тест на верига: ДА /звуков сигнал/;
Тест на диоди: ДА;
Осветление на дисплея: ДА;
Запаметяване на текущи данни: ДА;
Батерии: 9V /6F22/;
Аксесоари: Сонди, Термодвойка, Адаптер /MS3200/;
Съответствие: IEC 1010-1 CAT II 1000V;
 
MASTECH
MS8200G
1
бр.
49,80 лв.
за: бр.
NEW
Мултиметър MS8211, MASTECHИзображение за Мултиметър MS8211, MASTECH

Мултиметър MS8211, MASTECH


Избор на обхват: Ръчен/Автоматичен;
LCD дисплей /разряд/: 1999;
Напрежение DC: 200mV/2V/20V/200V/600V±0.7%;
Напрежение AC: 200mV/2V/20V/200V/600V±0.8%;
Съпротивление: 200/2K/20K/200K/2M/20Mohm±1.2%;
Тест на верига: ДА /звуков сигнал/;
Тест на диоди: ДА;
Запаметяване на текущи данни: ДА;
Мин./Макс. стойност: ДА;
Друго измерване: Безконтактен детектор на AC напрежение;
Светлинна сигнализация: ДА;
Автоматично изключване: ДА;
Батерии: 2х1.5V /AAA/;
Аксесоари: Сонда, Сонда-тип крокодил;
Съответствие: IEC 1010-1 CAT III 600V;
Мултиметър MS8211, MASTECH - pdf
1001.24 KB
MASTECH
MS8211
> 10
бр.
52,30 лв.
за: бр.
Мултиметър MS8211D, MASTECHИзображение за Мултиметър MS8211D, MASTECH

Мултиметър MS8211D, MASTECH


Избор на обхват: Ръчен/Автоматичен;
LCD дисплей /разряд/: 1999;
Напрежение DC: 200mV/2V/20V/200V/600V±0.7%;
Напрежение AC: 200mV/2V/20V/200V/600V±0.8%;
Ток DC: 20mA/200mA±1.5%;
Ток AC: 20mA/200mA±2.0%;
Съпротивление: 200/2K/20K/200K/2M/20Mohm±1.2%;
Тест на верига: ДА /звуков сигнал/;
Тест на диоди: ДА;
Запаметяване на текущи данни: ДА;
Мин./Макс. стойност: ДА;
Друго измерване: Тест за логическо ниво;
Автоматично изключване: ДА;
Батерии: 2х1.5V /AAA/;
Аксесоари: Сонда, Сонда-тип крокодил;
Съответствие: IEC 1010-1 CAT III 600V;
Мултиметър MS8211D, MASTECH - pdf
920.38 KB
MASTECH
MS8211D
0
бр.
46,80 лв.
за: бр.
NEW
Мултиметър MS8212A, MASTECHИзображение за Мултиметър MS8212A, MASTECH

Мултиметър MS8212A, MASTECH


Избор на обхват: Ръчен/Автоматичен;
LCD дисплей /разряд/: 1999;
Напрежение DC: 200mV/2V/20V/200V/600V±0.7%;
Напрежение AC: 200mV/2V/20V/200V±0.8%, 600V±1%;
Ток DC: 20mA/200mA±1.5%;
Ток AC: 20mA/200mA±2%;
Съпротивление: 200/2K/20K/200K/2M/20Mohm±1%;
Тест на верига: ДА;
Тест на диоди: ДА;
Запаметяване на текущи данни: ДА;
Мин./Макс. стойност: ДА;
Друго измерване: Тест за логическо ниво;
Автоматично изключване: ДА;
Батерии: 2х1.5V /AAA/;
Съответствие: IEC 1010-1 CAT III 600V;
Мултиметър MS8212A, MASTECH - pdf
4.89 MB
MASTECH
MS8212A
> 10
бр.
49,50 лв.
за: бр.
NEW
Мултиметър MS8230B, MASTECHИзображение за Мултиметър MS8230B, MASTECH

Мултиметър MS8230B, MASTECH


Избор на обхват: Ръчен;
LCD дисплей /разряд/: 1999;
Напрежение DC: 200mV/2V/20V/200V/1000V±0.5%;
Напрежение AC: 200V/750V±1.2%;
Ток DC: 200uA/2mA/20mA±1.0%, 200mA±1.2%, 10A±3.0%;
Съпротивление: 200/2K/20K/200Kohm±0.8%, 2Mohm±1.0%;
Тест на диоди: ДА;
Тест на транзистори: ДА;
Запаметяване на текущи данни: ДА;
Батерии: 3х1.5V /AAA/;
Аксесоари: Сонди;
Съответствие: IEC 1010-1 CAT III 600V, CAT II 1000V;
 
MASTECH
MS8230B
16
бр.
26,40 лв.
за: бр.
NEW
Мултиметър MS8261, MASTECHИзображение за Мултиметър MS8261, MASTECH

Мултиметър MS8261, MASTECH


Избор на обхват: Ръчен;
LCD дисплей /разряд/: 1999;
Напрежение DC: 200mV/2V/20V/200V±0.5%, 1000V±0.8%;
Напрежение AC: 2V/20V/200V±0.8%, 750V±1.2%;
Ток DC: 2mA±0.8%, 20mA/200mA±1.5%, 10A±2.0%;
Ток AC: 2mA±1.0%, 200mA±1.8%, 10A±3.0%;
Съпротивление: 200/2K/20K/200K/2Mohm±0.8%, 20Mohm±1.0%, 200Mohm±5.0%;
Капацитет: 2nF/20nF/200nF/2uF/20uF±4.0%;
Тест на верига: ДА /звуков сигнал/;
Тест на диоди: ДА;
Тест на транзистори: ДА;
Осветление на дисплея: ДА;
Запаметяване на текущи данни: ДА;
Автоматично изключване: ДА;
Батерии: 9V /6F22/;
Аксесоари: Сонди, Адаптер /MS3206/;
Съответствие: IEC 1010-1 CAT III 600V, CAT II 1000V;
Мултиметър MS8261, MASTECH - pdf
402.61 KB
MASTECH
MS8261
> 10
бр.
58,00 лв.
за: бр.
NEW
Мултиметър MS8264, MASTECHИзображение за Мултиметър MS8264, MASTECH

Мултиметър MS8264, MASTECH


Избор на обхват: Ръчен;
LCD дисплей /разряд/: 2000;
Напрежение DC: 200mV/2V/20V/200V±0.5%, 1000V±0.8%;
Напрежение AC: 2V/20V/200V±0.8%, 750V±1.2%;
Ток DC: 2mA±0.8%, 20mA/200mA±1.5%, 10A±2.0%;
Ток AC: 2mA±1.0%, 200mA±1.8%, 10A±3.0%;
Съпротивление: 200/2K/20K/200K/2M/20Mohm±0.8%, 200Mohm±5.0%;
Капацитет: 2nF/20nF/200nF/2uF/20uF±4.0%;
Честота: 20KHz±1.5%;
Температура: -20~0°C±5.0%, 1~400°C±1.0%, 401~1000°C±2.0%;
Тест на верига: ДА /звуков сигнал/;
Тест на диоди: ДА;
Тест на транзистори: ДА;
Осветление на дисплея: ДА;
Запаметяване на текущи данни: ДА;
Автоматично изключване: ДА;
Батерии: 9V /6F22/;
Аксесоари: Сонди, Термодвойка, Адаптер /MS3206/;
Съответствие: IEC 1010-1 CAT III 600V, CAT II 1000V;
Мултиметър MS8264, MASTECH - pdf
409.95 KB
MASTECH
MS8264
> 10
бр.
64,00 лв.
за: бр.
NEW
Мултиметър MS8228, MASTECHИзображение за Мултиметър MS8228, MASTECH

Мултиметър MS8228, MASTECH


Избор на обхват: Ръчен/Автоматичен;
LCD дисплей /разряд/: 3999;
Напрежение DC: 40mV/400mV/4V/40V/400V/1000V±0.7%;
Напрежение AC: 40mV/400mV/4V/40V/400V±0.8%, 750V±1.0%;
Ток DC: 400uA/4000uA/40mA/400mA±1.2%, 4A/10A±2.0%;
Ток AC: 400uA/4000uA/40mA/400mA±1.5%, 4A/10А±3.0%;
Съпротивление: 400/4K/40K/400K/4Mohm±1.2%, 40Mohm±2.0%;
Капацитет: 40nF/400nF/4uF/40uF/100uF±3.0%;
Честота: 10Hz±2.0%, 100Hz/1KHz/10KHz±1.5%, 100KHz/200KHz±2.0%;
Температура: -20~270°C±2.0%, 270~300°C±4.0%; NTC: 0~40°C±2°C;
Влажност: 20~95%RH±5.0%RH;
Тест на верига: ДА /звуков сигнал/;
Тест на диоди: ДА;
Тест на транзистори: ДА;
Тест на запълване: 0.1~99.9%±3.0%;
Запаметяване на текущи данни: ДА;
Разлика в стойности: ДА;
Автоматично изключване: ДА;
Батерии: 3х1.5V /AAA/;
Аксесоари: Сонди, Адаптер /MS3203/;
Съответствие: IEC 1010-1 CAT III 600V, CAT II 1000V;
Мултиметър MS8228, MASTECH - pdf
5.61 MB
MASTECH
MS8228
> 10
бр.
146,00 лв.
за: бр.
NEW
Мултиметър MY70, MASTECH Изображение за Мултиметър MY70, MASTECH

Мултиметър MY70, MASTECH


Избор на обхват: Ръчен;
LCD дисплей /разряд/: 2000;
Напрежение DC: 200mV/2V/20V/200V±0.5%, 600V±0.8%;
Напрежение AC: 200mV/2V/20V/200V±0.8%, 600V±1.2%;
Ток DC: 20mA±0.8%, 200mA±1.5%, 10A±2.0%;
Ток AC: 2mA/20mA±1%, 200mA±1.8%, 10A±3.0%;
Съпротивление: 200/2K/20K/200K/2M±0.8%, 20Mohm±1%, 200Mohm±6.0%;
Тест на верига: ДА;
Тест на диоди: ДА;
Тест на транзистори: ДА;
Запаметяване на текущи данни: ДА;
Съответствие: IEC 1010-1 CAT III 600V;
Мултиметър MY70, MASTECH  - pdf
6.22 MB
MASTECH
MY70
> 10
бр.
54,00 лв.
за: бр.
NEW
Мултиметър MY74, MASTECH Изображение за Мултиметър MY74, MASTECH

Мултиметър MY74, MASTECH


Избор на обхват: Ръчен;
LCD дисплей /разряд/: 2000;
Напрежение DC: 200mV/2V/20V/200V±0.5%, 600V±0.8%;
Напрежение AC: 2V/20V/200V±0.8%, 600V±1.2%;
Ток DC: 20mA±0.8%, 200mA±1.5%, 10A±2.0%;
Ток AC: 2mA/20mA±1%, 200mA±1.8%, 10A±3.0%;
Съпротивление: 200/2K/20K/200K/2M±0.8%, 20Mohm±1%, 200Mohm±6.0%;
Капацитет: 2nF/20nF/200nF/2uF±4.0%, 100uF±6.0%;
Честота: 20KHz±2.0%;
Температура: -20~0°C±5.0%, 1~1000°C±2.0%;
Тест на верига: ДА;
Тест на диоди: ДА;
Тест на транзистори: ДА;
Запаметяване на текущи данни: ДА;
Батерии: 9V;
Съответствие: IEC 1010-1 CAT III 600V;
Мултиметър MY74, MASTECH  - pdf
6.22 MB
MASTECH
MY74
> 10
бр.
62,80 лв.
за: бр.
NEW
Мултиметър MY78, MASTECH Изображение за Мултиметър MY78, MASTECH

Мултиметър MY78, MASTECH


Избор на обхват: Ръчен/Автоматичен;
LCD дисплей /разряд/: 4000;
Напрежение DC: 40mV/400mV/4V/40V/400V±0.7%, 600V±0.8%;
Напрежение AC: 40mV/400mV/4V/40V/400V±0.8%, 600V±1.2%;
Ток DC: 400uA/4000uA/40mA/400mA±1.2%, 4A/10A±2.0%;
Ток AC: 400uA/4000uA/40mA/400mA±1.5%, 4A/10А±3.0%;
Съпротивление: 400/4K/40K/400K/4Mohm±1.2%, 40Mohm±2.0%;
Капацитет: 40nF/400nF/4uF/40Fu/200uF±4.0%;
Честота: 10Hz±2.0%, 100Hz/1KHz/10KHz±1.5%, 100KHz/200KHz±2.0%;
Тест на верига: ДА /звуков сигнал/;
Тест на диоди: ДА;
Тест на транзистори: ДА;
Тест на запълване: 5~95%±2.0%;
Запаметяване на текущи данни: ДА;
Разлика в стойности: ДА;
Друго измерване: 40A-400A AC/DC ток през амперклещи;
Автоматично изключване: ДА;
Батерии: 3х1.5V /AAA/;
Аксесоари: Сонди;
Съответствие: IEC 1010-1 CAT III 600V, CAT II 1000V;
Мултиметър MY78, MASTECH  - pdf
990.92 KB
MASTECH
MY78
> 10
бр.
76,30 лв.
за: бр.
NEW
Мултиметър MS8233A, MASTECHИзображение за Мултиметър MS8233A, MASTECH

Мултиметър MS8233A, MASTECH


Избор на обхват: Ръчен;
LCD дисплей /разряд/: 2000;
Напрежение DC: 200mV/2V/20V/200V±0.5%, 600V±0.8%;
Напрежение AC: 200V/600V±1.2%;
Ток DC: 200uA/2mA/20mA±1.0%, 200mA±1.5%, 10А±3.0%;
Съпротивление: 200/2K/20K/200Kohm±0.8%, 2Mohm±1.0%;
Тест на верига: ДА /звуков сигнал/;
Тест на диоди: ДА;
Запаметяване на текущи данни: ДА;
Батерии: 9V /6F22/;
Аксесоари: Сонди;
Съответствие: IEC 61010-1 CAT II 600V;
Мултиметър MS8233A, MASTECH - pdf
2.64 MB
MASTECH
MS8233A
> 20
бр.
35,20 лв.
за: бр.
NEW
Мултиметър MS8233B, MASTECHИзображение за Мултиметър MS8233B, MASTECH

Мултиметър MS8233B, MASTECH


Избор на обхват: Ръчен;
LCD дисплей /разряд/: 2000;
Напрежение DC: 200mV/2V/20V/200V/600V±0.5%;
Напрежение AC: 200V/600V±1.2%;
Ток DC: 200uA/2mA/20mA/200mA±1.0%, 10А±3.0%;
Съпротивление: 200/2K/20K/200K/2M/20Mohm±0.8%;
Тест на верига: ДА /звуков сигнал/;
Тест на диоди: ДА;
Осветление на дисплея: ДА;
Запаметяване на текущи данни: ДА;
Безконтактен тест за напрежение: ДА;
Батерии: 9V /6F22/;
Аксесоари: Сонди;
Съответствие: CAT II 600V CAT III 600V RoHS;
Мултиметър MS8233B, MASTECH - pdf
2.99 MB
MASTECH
MS8233B
> 20
бр.
39,00 лв.
за: бр.
NEW
Мултиметър MS8233E, MASTECHИзображение за Мултиметър MS8233E, MASTECH

Мултиметър MS8233E, MASTECH


Избор на обхват: Ръчен;
LCD дисплей /разряд/: 2000;
Напрежение DC: 200mV/2V/20V/200V±0.5%, 600V±0.8%;
Напрежение AC: 2V/20V/200V±0.9%, 600V±1.2%;
Ток DC: 200uA/2mA/20mA/200mA/10A±1.5%;
Ток AC: 200uA/2mA/20mA/200mA/10A±1.5%;
Съпротивление: 200/2K/20K/200Kohm±0.8%, 2M/20Mohm±1.0%;
Температура: -20~0°C±5.0%, 0~400°C±2.0%, 400~1000°C±3.0%;
Тест на верига: ДА /звуков сигнал/;
Тест на диоди: ДА;
Осветление на дисплея: ДА;
Запаметяване на текущи данни: ДА;
Мин./Макс. стойност: ДА;
Безконтактен тест за напрежение: ДА;
Батерии: 9V /6F22/;
Аксесоари: Сонди, Термодвойка;
Съответствие: IEC 61010-1 CAT II 600V;
Мултиметър MS8233E, MASTECH - pdf
2.64 MB
MASTECH
MS8233E
> 20
бр.
48,40 лв.
за: бр.
NEW
Мултиметър MS8235, MASTECHИзображение за Мултиметър MS8235, MASTECH

Мултиметър MS8235, MASTECH


Избор на обхват: Ръчен/Автоматичен;
LCD дисплей /разряд/: 2000;
Напрежение DC: 200mV/2V/20V/200V/600V ±(0.5% +5);
Напрежение AC: 200mV/2V/20V/20V0/600V ±(0.8% +5);
Ток DC: 200uA/2000uA/20mA/200mA±( 1.2%+5), 2A/10А± (2.0%+5);
Ток AC: 200uA/2000uA/20mA/200mA±( 1.5%+5), 2A/10А± (3.0%+5);
Съпротивление: 200/2K/20K/200K/2M/20Mohm ±(1.0%+5);
Честота: 20KHz±(1.0%+5);
Тест на верига: ДА /звуков сигнал/;
Тест на диоди: ДА;
Осветление на дисплея: ДА;
Запаметяване на текущи данни: ДА;
Мин./Макс. стойност: ДА;
Друго измерване: Безконтактно установяване на напрежение във верига (NCV), NET 10Base-T, T568A and T568B;
Автоматично изключване: ДА;
Интерфейс: RJ-45;
Батерии: 9V /6F22/;
Аксесоари: Сонди;
Съответствие: CE ETL CAT III 600V;
Мултиметър MS8235, MASTECH - pdf
1.88 MB
MASTECH
MS8235
> 10
бр.
116,00 лв.
за: бр.
NEW
Мултиметър MS8236, MASTECHИзображение за Мултиметър MS8236, MASTECH

Мултиметър MS8236, MASTECH


Избор на обхват: Ръчен/Автоматичен;
LCD дисплей /разряд/: 2000;
Напрежение DC: 200mV/2V/20V/200V/600V±0.5%;
Напрежение AC: 200mV/2V/20V/200V/600V±0.8%;
Ток DC: 200uA/2000uA/20mA/200mA±1.2%, 2A/10А±2.0%;
Ток AC: 200uA/2000uA/20mA/200mA±1.5%, 2A/10А±3.0%;
Съпротивление: 200/2K/20K/200K/2M/20Mohm±1.0%;
Тест на верига: ДА /звуков сигнал/;
Тест на диоди: ДА;
Осветление на дисплея: ДА;
Запаметяване на текущи данни: ДА;
Мин./Макс. стойност: ДА;
Друго измерване: Безконтактно установяване на напрежение във верига; Тест на 10Base-T, T568A и T568B кабели; Тестване на непрекъснатостта на кабели;
Автоматично изключване: ДА;
Интерфейс: RJ-45;
Батерии: 9V /6F22/;
Аксесоари: Сонди, Тестер за кабели /приемник/, Комплект тестови кабели;
Съответствие: IEC 61010-1 CAT III 600V;
Мултиметър MS8236, MASTECH - pdf
1.01 MB
MASTECH
MS8236
6
бр.
134,00 лв.
за: бр.
NEW
Мултиметър MS8240A, MASTECHИзображение за Мултиметър MS8240A, MASTECH

Мултиметър MS8240A, MASTECH


Избор на обхват: Ръчен/Автоматичен;
LCD дисплей /разряд/: 1999;
Напрежение DC: 200mV/2V/20V/200V±0.7%, 1000V±0.8%;
Напрежение AC: 2V/20V/200V±0.8%, 750V±1.0%;
Ток DC: 2mA/20mA/200mA±1.0%, 10A±1.5%;
Ток AC: 200mA±1.5%, 10А±2.0%;
Съпротивление: 200/2K/20K/200K/2Mohm±1.0%, 20Mohm±1.2%;
Капацитет: 2nF/20nF/200nF/2uF/200uF±4.0%;
Честота: 20KHz±1.5%;
Температура: -20~0°C±5.0%, 0~400°C±2.0%, 400~1000°C±3.0%;
Тест на верига: ДА /звуков сигнал/;
Тест на диоди: ДА;
Тест на транзистори: ДА;
Осветление на дисплея: ДА;
Запаметяване на текущи данни: ДА;
Мин./Макс. стойност: ДА;
Автоматично изключване: ДА;
Батерии: 4х1.5V /AA/;
Аксесоари: Сонди, Термодвойка, Адаптер /MS3206/;
Съответствие: IEC 61010-1 CAT III 1000V;
 
MASTECH
MS8240A
> 10
бр.
106,00 лв.
за: бр.
NEW
Мултиметър MS8240C, MASTECHИзображение за Мултиметър MS8240C, MASTECH

Мултиметър MS8240C, MASTECH


Избор на обхват: Автоматичен;
LCD дисплей /разряд/: 6000;
Напрежение DC: 600mV±0.5%, 6V/60V/600V/1000V±0.8%;
Напрежение AC: 6V/60V/700V±1.0%;
Ток DC: 600uA/6mA/60mA/600mA±1.0%, 10A±2.0%;
Ток AC: 600uA/6mA/60mA/600m/10A±1.5%;
Съпротивление: 600/6K/60K/600K/6M/60Mohm±1.0%;
Капацитет: 40nF/400nF/4uF/40uF/400uF±3.0%;
Честота: 1~10MHz±0.2%;
Температура: -10~700°C±3.0%;
Тест на верига: ДА /звуков сигнал/;
Тест на диоди: ДА;
Тест на запълване: 1~99.9%;
Осветление на дисплея: ДА;
Запаметяване на текущи данни: ДА;
Мин./Макс. стойност: ДА;
Разлика в стойности: ДА;
Автоматично изключване: ДА;
Батерии: 4х1.5V /AA/;
Аксесоари: Сонди, Термодвойка, Адаптер /MS3204/;
Барграф: ДА;
Съответствие: IEC 61010-1 CAT III 1000V;
Мултиметър MS8240C, MASTECH - pdf
398.25 KB
MASTECH
MS8240C
> 10
бр.
129,00 лв.
за: бр.
NEW
Мултиметър MS8240D, MASTECHИзображение за Мултиметър MS8240D, MASTECH

Мултиметър MS8240D, MASTECH


Избор на обхват: Автоматичен;
LCD дисплей /разряд/: 22000;
Напрежение DC: 220mV/2.2V/22V/220V/1000V±0.05%;
Напрежение AC: 220mV/2.2V/22V/220V/700V±0.8%;
Ток DC: 220uA/2200uA/22m/220mA/10A±0.8%;
Ток AC: 220uA/2200uA/22mA/220m/10A±1.0%;
Съпротивление: 220/2.2K/22K/220K/2.2M/22M/220Mohm±0.8%;
Капацитет: 22nF/220nF/2.2uF/22uF/220uF/2.2mF/22mF/220mF±2.5%;
Честота: 22Hz/220Hz/2.2KHz/22KHz/220KHz±0.2%;
Тест на верига: ДА /звуков сигнал/;
Тест на диоди: ДА;
Тест на запълване: 5~95%±1.0%;
Осветление на дисплея: ДА;
Запаметяване на текущи данни: ДА;
Мин./Макс. стойност: ДА;
Разлика в стойности: ДА;
Автоматично изключване: ДА;
Средноквадратична стойност -True RMS: ДА;
Интерфейс: USB;
Батерии: 4х1.5V /AA/;
Аксесоари: Сонди, USB кабел, Софтуер CD, Адаптер /MS3206/;
Барграф: ДА;
Съответствие: IEC 61010-1 CAT III 1000V;
Мултиметър MS8240D, MASTECH - pdf
2.05 MB
MASTECH
MS8240D
10
бр.
220,00 лв.
за: бр.
NEW
Мултиметър MS8250A, MASTECHИзображение за Мултиметър MS8250A, MASTECH

Мултиметър MS8250A, MASTECH


Избор на обхват: Ръчен/Автоматичен;
LCD дисплей /разряд/: 3999;
Напрежение DC: 400mV±0.8%, 4V/40V/400V/600V±0.5%;
Напрежение AC: 400mV±1.0%, 4V/40V/400V±0.8%, 600V±1.2%;
Ток DC: 400uA/4000uA/40mA/400mA±0.8%, 10А±1.2%;
Ток AC: 400uA/4000uA/40mA/400mA±1.5%, 10А±3.0%;
Съпротивление: 400/4K/40K/400K/4Mohm±1.0%, 40Mohm±1.2%;
Капацитет: 40nF/400nF/4uF/40uF/100uF±3.0%;
Честота: 5Hz/50Hz/500Hz/5KHz/50KHz/500KHz/5MHz±0.5%;
Тест на верига: ДА /звуков сигнал/;
Тест на диоди: ДА;
Тест на запълване: 10~95%±2.0%;
Осветление на дисплея: ДА;
Запаметяване на текущи данни: ДА;
Разлика в стойности: ДА;
Автоматично изключване: ДА;
Безконтактен тест за напрежение: ДА;
Батерии: 9V /6F22/;
Аксесоари: Сонди;
Съответствие: IEC 61010-1 CAT IV 600V;
Мултиметър MS8250A, MASTECH - pdf
1.85 MB
MASTECH
MS8250A
> 10
бр.
82,60 лв.
за: бр.
NEW
Мултиметър MS8250B, MASTECHИзображение за Мултиметър MS8250B, MASTECH

Мултиметър MS8250B, MASTECH


Избор на обхват: Ръчен/Автоматичен;
LCD дисплей /разряд/: 3999;
Напрежение DC: 400mV±0.8%, 4V/40V/400V/600V±0.5%;
Напрежение AC: 400mV±1.0%, 4V/40V/400V±0.8%, 600V±1.2%;
Ток DC: 400uA/4000uA/40mA/400mA±0.8%, 10А±1.2%;
Ток AC: 400uA/4000uA/40mA/400mA±1.5%, 10А±3.0%;
Съпротивление: 400/4K/40K/400K/4Mohm±1.0%, 40Mohm±1.2%;
Капацитет: 40nF/400nF/4uF/40uF/100uF±3.0%;
Честота: 5/50/500/5K/50K/500K/5MHz±0.5%;
Тест на верига: ДА /звуков сигнал/;
Тест на диоди: ДА;
Тест на запълване: 10~95%±2.0%;
Осветление на дисплея: ДА;
Запаметяване на текущи данни: ДА;
Разлика в стойности: ДА;
Автоматично изключване: ДА;
Безконтактен тест за напрежение: ДА;
Интерфейс: USB;
Батерии: 9V /6F22/;
Аксесоари: Сонди, USB кабел, Софтуер CD;
Съответствие: IEC 61010-1 CAT IV 600V;
Мултиметър MS8250B, MASTECH - pdf
1.85 MB
MASTECH
MS8250B
8
бр.
99,80 лв.
за: бр.
Мултиметър MS8250D, MASTECH Изображение за Мултиметър MS8250D, MASTECH

Мултиметър MS8250D, MASTECH


Избор на обхват: Ръчен/Автоматичен;
LCD дисплей /разряд/: 6599;
Напрежение DC: 660mV±0.8%, 6.6V/66V/660V/1000V±0.5%;
Напрежение AC: 660mV±1.5%, 6.6V/66V±1.2%, 600V/1000V±1%;
Ток DC: 660uA/6600uA/66mA/660mA±1.0%, 10А±2.0%;
Ток AC: 660uA/6600uA/66mA/660mA±1.5%, 10А±3.0%;
Съпротивление: 660/6.6K/66K/660K/6.6Mohm±0.8%, 66Mohm±1.5%;
Капацитет: 6.6nF±4.0%, 66nF/660nF/6.6uF/66uF/660uF±3.0%, 6.6mF/66mF±4.0%;
Честота: 66Hz/660Hz/6.6KHz/66KHz/660KHz/6.6MHz/66MHz±1.5% (Hz mode) 66Hz-10Khz (V mode);
Тест на верига: ДА /звуков сигнал/;
Тест на диоди: ДА;
Тест на запълване: 1~99%±2.0%;
Осветление на дисплея: ДА;
Запаметяване на текущи данни: ДА;
Мин./Макс. стойност: ДА;
Разлика в стойности: ДА;
Автоматично изключване: ДА;
Средноквадратична стойност -True RMS: ДА;
Безконтактен тест за напрежение: ДА;
Интерфейс: USB;
Батерии: 9V /6F22/;
Аксесоари: Сонди, USB кабел, Софтуер CD;
Съответствие: IEC 61010-1 CAT III/ IV 600V;
Мултиметър MS8250D, MASTECH  - pdf
4.67 MB
MASTECH
MS8250D
> 10
бр.
122,00 лв.
за: бр.
NEW
Мултиметър MS8251B, MASTECH Изображение за Мултиметър MS8251B, MASTECH

Мултиметър MS8251B, MASTECH


Избор на обхват: Ръчен/Автоматичен;
LCD дисплей /разряд/: 6600;
Напрежение DC: 660mV±0.8%, 6.6V/66V/600V±0.5%, 1000V±0.8%;
Напрежение AC: 660mV±1.5%, 6.6V/66V±1.2%, 600V/1000V±1%;
Ток DC: 660A/6600uA/6mA/660mA±0.8%, 10A±2%;
Ток AC: 660A/6600uA/6mA/660mA±1.5%, 10A±3%;
Съпротивление: 660/6.6K/660K/6.6M±0.8%, 66Mohm±1.5%;
Честота: 66Hz/10KHz±1.5%, 66MHz±1.5%;
Температура: 0~1000°C±2.0%;
Тест на верига: ДА;
Тест на диоди: ДА;
Тест на запълване: ДА;
Осветление на дисплея: ДА;
Запаметяване на текущи данни: ДА;
Мин./Макс. стойност: ДА;
Разлика в стойности: ДА;
Автоматично изключване: ДА;
Средноквадратична стойност -True RMS: ДА;
Безконтактен тест за напрежение: ДА;
Батерии: 9V;
Мултиметър MS8251B, MASTECH  - pdf
652.63 KB
MASTECH
MS8251B
> 10
бр.
115,00 лв.
за: бр.0700 18 880
fax: 056/ 800-067